Bodemverbeteraars en probleem oplossers gazon

Bodemverbeteraars tuin & gazon

De kwaliteit van gras en planten begint bij de bodem!

bodemverbeteraars tuin wormencompost

Wormencompost

Verhoogt de bodemvruchtbaarheid en verbetert de bodemstructuur.

Bodemverbeteraars tuin lavagruis

Lavagruis

Rijke bron van mineralen die de bodemstructuur verbetert en de groei van planten bevordert.

Bodemverbeteraar tuin lavameel

Lavameel

Fijn poeder dat essentiële mineralen toevoegt en de algehele bodemgezondheid verbetert.
Bodemverbeteraars tuin guano

Guano

Rijk aan stikstof, fosfor en kalium, die de groei en gezondheid van planten bevordert.

Door intensief gebruik staat de kwaliteit van onze bodems voortdurend onder druk. Het eenzijdige gebruik van meststoffen maakt de bodem arm. De minerale vruchtbaarheid, het humusgehalte, de structuur en de ziektewerendheid van de bodem nemen af. Als gevolg daarvan hebben planten minder weerstand door een tekort aan mineralen en sporenelementen.
Alleen het toevoegen van meststoffen, kalk en organische stof blijkt niet voldoende voor duurzaam herstel van de bodem. Het gebruik van lavagruis, lavameel, guano en wormencompost als natuurlijke bronnen van mineralen om de bodemvruchtbaarheid te verhogen is al lang bekend, maar is door de focus op meststoffen lang op de achtergrond gebleven.

- MijnGazonCoach zet zich sinds 2020 in voor een duurzaam herstel van de bodemkwaliteit van jouw tuin! -