Kusntmest en organische mest | MijnGazonCoach
Gazononderhoud Tips & Advies
Lennart Lambooij
Gazononderhoud Tips & Advies
04/01/2022
6 min

Kunstmest of organische mest voor het gazon

04/01/2022
6 min

Bij het kiezen van de juiste gazon meststoffen is het belangrijk om te begrijpen wat de verschillen zijn tussen kunstmest of organische mest. Elk van deze meststoffen speelt een belangrijke rol in het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid en het ondersteunen van plantengroei, maar ze verschillen aanzienlijk in eigenschappen, effecten en toepassingswijzen.

In dit blog-artikel ontdek je de eigenschappen van kunstmest of organische mest. Met deze kennis kun je een weloverwogen besluit nemen dat niet alleen ten goede komt aan je gazon en beplanting, maar ook aan de wereld.

Wat is kunstmest?

Kunstmest, ook bekend als synthetische meststof, wordt industrieel geproduceerd. Deze meststoffen bevatten een specifieke samenstelling van chemische elementen die essentieel zijn voor plantengroei, zoals stikstof (N), fosfor (P), en kalium (K). 

Ze worden gemaakt door chemische processen die deze elementen omzetten in geconcentreerde, snel opneembare vormen, waardoor ze bijzonder effectief zijn in het snel leveren van voedingsstoffen aan planten.

kunstmest en organische mest | MijnGazonCoach

Wat is organische mest

Organische mest is afkomstig van natuurlijke bronnen, zoals plantenresten, dierlijke mest, compost, en andere organische materialen. Deze meststoffen zijn rijk aan organische stof en leveren een breed scala aan voedingsstoffen die langzaam vrijkomen en door de bodem worden opgenomen. Bovendien verbeteren ze de algehele gezondheid en structuur van de bodem, waardoor ze een duurzame keuze zijn voor lange termijn bodembeheer.

Verschil tussen kunstmest of organische mest

Het verschil tussen kunstmest of organische mest ligt in hun aard en werking, die elk unieke effecten hebben op plantengroei en bodemgezondheid. Kunstmest is een product van chemische synthese, ontworpen om snel door planten opgenomen te worden. Dit snelle opnameproces maakt kunstmest bijzonder effectief voor het stimuleren van onmiddellijke groei en ontwikkeling van planten. De precieze samenstelling bijvoorbeeld telers in staat de voedingsbehoeften van hun gewassen met grote nauwkeurigheid te beheren. 

Voordelen van kunstmest

 • Ontworpen voor snelle opname door planten.
 • Snelle groei en ontwikkeling van de plant.
 • Door het sturende vermogen Ideaal voor de land en glastuinbouw.

Organische mest, afkomstig van de afbraak van organisch materiaal, biedt een meer geleidelijke en langdurige voedingsstoffen afgifte. Deze langzamere afgifte proces zorgt voor een gestage en langdurige voeding, wat essentieel is voor de voortdurende gezondheid en groei van planten. Bovendien verrijkt organische mest de bodem met organische stof, wat cruciaal is voor het verbeteren van de bodemstructuur, waterretentie, en luchtdoorlatendheid. Dit draagt bij aan het ondersteunen van een gezond bodemleven.

Voordelen van organische mest

 • Afkomstig van natuurlijk afgebroken organisch materiaal.
 • Langzamere, langdurige voedingsstoffen afgifte.
 • Verbetert bodemstructuur, waterretentie en luchtdoorlatendheid.
 • Ondersteunt een gezond bodemleven.

kunstmest en organische mest | MijnGazonCoach

Impact gazon meststoffen

Het fundamentele verschil in de samenstelling tussen kunstmest of organische mest heeft diepgaande effecten op de bodemgezondheid, zowel op korte als op lange termijn. Deze impact is niet alleen cruciaal voor de huidige plantengroei, maar ook voor de toekomstige vruchtbaarheid en het ecologische evenwicht van de bodem.

Kunstmest, met zijn direct opneembare voedingsstoffen, biedt onmiddellijke voordelen voor de plantengroei. Echter, het regelmatige gebruik ervan kan leiden tot een aantal ongewenste effecten op de bodem. Overmatig gebruik kan bijvoorbeeld bodemverzuring veroorzaken, wat de beschikbaarheid van essentiële voedingsstoffen voor planten beïnvloedt. 

Bovendien kan een overaanbod aan specifieke voedingsstoffen, zoals stikstof en fosfor, de natuurlijke voedingsstof balans in de bodem verstoren, wat op zijn beurt de bodemvruchtbaarheid op lange termijn kan verminderen. Deze verstoring kan ook leiden tot een afname van het natuurlijke bodemleven.

Aan de andere kant draagt organische mest bij aan een duurzamere bodemgezondheid. Door de geleidelijke afgifte van voedingsstoffen verbetert het niet alleen de directe voeding van planten, maar helpt het ook de algehele structuur en vruchtbaarheid van de bodem op lange termijn te verbeteren. 

Organische mest verhoogt het organische stofgehalte in de bodem, wat essentieel is voor de waterretentie, luchtdoorlatendheid en het behoud van een gezond bodemleven. Het helpt ook bij het handhaven van een evenwichtige voedingsstof balans, wat cruciaal is voor het behoud van een gezond bodemecosysteem.

Kosten kunstmest of organische mest

In vergelijking met organische meststoffen kan kunstmest vaak aantrekkelijker lijken vanwege de lagere kosten. Deze lagere prijs maakt het een populaire keuze voor tuiniers en hoveniers die op zoek zijn naar een kosteneffectieve oplossing op korte termijn. Echter, het is essentieel om verder te kijken dan alleen de aankoopprijs en de mogelijke langetermijn financiële gevolgen te overwegen.

Een belangrijk aspect om rekening mee te houden is dat overmatig of onjuist gebruik van kunstmest kan leiden tot bodemverzuring. Dit fenomeen ontstaat wanneer de pH-Waarde van de bodem aanzienlijk daalt, wat de beschikbaarheid van essentiële voedingsstoffen voor planten kan beperken en de bodemstructuur kan schaden. Het herstellen van de pH-balans van de bodem vereist vaak extra investeringen in kalk of andere bodemcorrectiemiddelen, wat de kosten op de lange termijn kan verhogen.

Bovendien kan het frequente gebruik van kunstmest leiden tot een afname van het natuurlijke bodemleven, zoals nuttige bacteriën en schimmels, die cruciaal zijn voor de natuurlijke voedingsstofcyclus in de bodem. Het herstellen van deze balans kan extra behandelingen en producten vereisen, wat wederom tot hogere kosten leidt.

Ook moet je bedenken dat de langetermijnimpact van kunstmest op de bodemgezondheid kan resulteren in verminderde groeiprestaties van planten, waardoor mogelijk meer meststoffen of andere behandelingen nodig zijn om de gewenste groei te bereiken. Dit kan een cyclus van afhankelijkheid van kunstmest creëren, wat de totale kosten voor tuinonderhoud verhoogt.

De rol van NPK in meststoffen

Bij het kiezen van kunstmest of organische mest is voor het gazon is het belangrijk om de NPK-samenstelling te begrijpen. NPK staat voor stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K), de drie primaire voedingsstoffen die essentieel zijn voor plantengroei. De NPK-verhouding op een meststoffenpakket geeft de percentages van deze voedingsstoffen aan.

kunstmest en organische mest | MijnGazonCoach

De rol van Stikstof (N)

 • Rol: Stikstof is cruciaal voor de groei van bladeren en stengels. Het bevordert een weelderige, groene groei van het gazon.
 • Toepassingstijd: In het voorjaar en de zomer, wanneer de groei van het gazon het meest actief is, zijn meststoffen met een hoger stikstofgehalte ideaal.

De rol van Fosfor (P)

 • Rol: Fosfor ondersteunt de ontwikkeling van wortels en bloemen. Het is belangrijk voor de vroege groeifase van planten.
 • Toepassingstijd: Fosforrijke meststoffen zijn vooral gunstig in het vroege voorjaar of wanneer u een nieuw gazon aanlegt, omdat ze helpen bij het vestigen van het wortelsysteem.

De rol van Kalium (K)

 • Rol: Kalium is essentieel voor de algehele gezondheid van de plant. Het helpt bij waterretentie, ziekteresistentie en winterhardheid.
 • Toepassingstijd: Aan het einde van de groeiseizoen, vooral in de herfst, zijn meststoffen met een hoger kaliumgehalte aan te bevelen om het gazon te helpen zich voor te bereiden op de winter.

Het begrijpen van het juiste gebruik van NPK-samenstellingen op basis van het seizoen is essentieel voor de gezondheid en groei van uw gazon. Maar het kan complex zijn om de juiste meststoffen te kiezen die aansluiten bij de specifieke behoeften van uw gazon doorheen de verschillende seizoenen. Hier komt het "Online Gazon Programma" in beeld.

Het Online Gazon Programma

Het "Online Gazon Programma" is een innovatieve tool die speciaal is ontworpen om tuiniers en gazonbeheerders te helpen bij het selecteren van de optimale meststoffen voor hun gazon, rekening houdend met de specifieke tijd van het jaar en de unieke eisen van hun gazon. Dit programma neemt de giswerk uit het meststoffenkeuze proces door gepersonaliseerde aanbevelingen te bieden, gebaseerd op factoren zoals gazonsoort, lokale klimaatomstandigheden, en de huidige staat van uw gazon.

kunstmest en organische mest | MijnGazonCoach

Conclusie

Dit blog-artikel heeft de verschillen tussen kunstmest of organische mest voor je gazon belicht. We hebben gezien dat kunstmest snel werkt, ideaal voor directe groei, terwijl organische mest duurzamere voordelen biedt voor de bodemgezondheid. De juiste keuze hangt af van je specifieke behoeften en langetermijndoelen voor je gazon. Met de juiste kennis en hulpmiddelen, zoals het "Online Gazon Programma" en de "Gazon Onderhoudskalender", kun je een weloverwogen keuze maken voor een gezond en bloeiend gazon.

Download de Gazon Onderhoudskalender

Nu je meer weet over kunstmest of organische mest, en het belang van NPK-samenstellingen, ben je goed voorbereid om je gazon optimaal te verzorgen. Om je nog verder te ondersteunen, nodig ik je uit om de "Gazon Onderhoudskalender" te downloaden. Deze kalender is een handig hulpmiddel dat je een duidelijk overzicht geeft van de optimale tijden en methodes voor het toepassen van verschillende soorten meststoffen en onderhoudstechnieken door het hele jaar heen.

>>> Download hier de GRATIS Gazon Onderhoudskalender

Kunstmest of organische mest | MijnGazonCoach
Reacties