pH waarde gazon
Gazononderhoud Tips & Advies
Lennart Lambooij
Gazononderhoud Tips & Advies
01/24/2023
5 min

Het belang van de juiste bodem pH-waarde

01/24/2023
5 min

Het jaarlijks meten van de pH-waarde gazon is een belangrijke stap in het gazononderhoud. Een goede bodem pH-waarde zorgt ervoor dat voedingsstoffen goed door het bodemleven worden opgenomen, wat resulteert in een gezond en diepgroen gazon dat weerstand biedt tegen ziekten, schimmels, en langdurige droogteperioden. Door de pH-waarde te meten, kom je te weten welke maatregelen nodig zijn om deze in balans (terug) te brengen. Het gebruik van kalk of lavagruis kan helpen om de pH-waarde te verhogen, terwijl ijzersulfaat de bodem zuurder maakt. 

In dit blogartikel ontdek je het belang van de pH-waarde voor de gezondheid van je gazon, en kom je erachter hoe en wanneer je de pH-waarde terug in balans kunt brengen.

Wat is de juiste pH waarde gazon?

De pH-waarde van de bodem is een belangrijke indicator die ons vertelt hoe zuur of basisch (alkalisch) de aarde waarin ons gazon groeit, werkelijk is. Deze waarde wordt uitgedrukt op een schaal van 0 tot 14. Op deze schaal staat een waarde van 0 voor extreem zuur – denk hierbij aan zoutzuur. Aan het andere einde van de schaal vinden we de waarde 14, wat duidt op een extreem basische (niet zure) staat, zoals soda. Het middelpunt van de schaal, 7, vertegenwoordigt een neutrale pH, vergelijkbaar met die van gedestilleerd water.

Maar wat is nu de ideale pH voor een gazon? Voor de meeste Europese grassoorten ligt de optimale pH-waarde tussen 5,5 en 7. Binnen dit bereik kunnen de graswortels het beste de voedingsstoffen uit de bodem opnemen.

Ph waarde gazon | Bekalken of zwavel voor een optimale ph-waarde

Waarom is de pH waarde gazon belangrijk?

De gezondheid van het gazon komt uit de bodem! Een goede bodem pH-waarde zorgt ervoor dat de grasplantjes voedingsstoffen goed kunnen opnemen. Deze voedingsstoffen zijn niet alleen afkomstig van de gazonmeststoffen die we toedienen maar worden ook geproduceerd door micro-organismen in de bodem. Denk hierbij aan regenwormen, duizendpoten, pissebedden en vele bacteriën en schimmels. Deze organismen vormen samen een voedingsweb, waarbij ze organisch materiaal afbreken en omzetten in voedingsstoffen die door de graswortels kunnen worden opgenomen.

Ph-waarde gazon | Wat is het bodemleven | MijnGazonCoach

Een onevenwichtige pH-waarde in de bodem, of het nu te hoog (basisch) of te laag (zuur) is, kan problemen veroorzaken voor je gazon. Dit evenwicht is belangrijk omdat het direct invloed heeft op het bodemleven en daarmee op hoe goed grasplantjes voedingsstoffen kunnen opnemen. Wanneer de pH-waarde niet optimaal is, kun je te maken krijgen met vergeling van het gras, meer onkruid en mos, en een gazon dat er minder vol uitziet. Ook worden de grasplantjes kwetsbaarder voor ziektes en schimmels. Een gazon dat niet de juiste voedingsstoffen krijgt, is namelijk minder sterk en heeft meer moeite om zich te verdedigen tegen zulke problemen. Door de pH-waarde van je gazon regelmatig te controleren en indien nodig aan te passen, kun je deze problemen voor zijn. Het behouden van een juiste pH-waarde zorgt ervoor dat je gazon toegang heeft tot alle benodigde voedingsstoffen, bevordert een gezonde groei en verhoogt de weerbaarheid tegen de eerder benoemde stressfactoren.

Waardoor verzuurd de bodem?

Wanneer organisch materiaal, zoals gemaaid gras, bladeren en takken, door de bodem wordt afgebroken, komen er zuren vrij die de pH-waarde van de bodem verlagen. Dit is een normaal proces en kan eigenlijk niet worden voorkomen. Tegelijkertijd kan het gebruik van kunstmeststoffen een rol spelen in de verzuring van de bodem. Deze meststoffen bevatten zure componenten die, vooral bij regelmatig gebruik, bijdragen aan sw bodemverzuring. Het Online Gazon Programma van MijnGazonCoach adviseert daarom het gebruik van organische meststoffen. Deze zijn minder geconcentreerd en bieden een meer gelijkmatige afgifte van voedingsstoffen. 

Een andere factor is zure regen, een direct gevolg van stikstofoxiden en zwaveloxiden die in de lucht komen door bijvoorbeeld  autoverkeer en vervuilende industrie. Deze stoffen reageren met waterdamp in de atmosfeer en vormen zuren die met de regenval op het gazon neerkomen waardoor de bodem langzaam verzuurt.

pH-waarde gazon meten

Voor een snelle en eenvoudige meting van de pH-waarde van je bodem, kun je kiezen voor een pH-Bodemtest. Merken zoals ECOstyle en DCM bieden dergelijke testen, die bestaan uit een testbuisje, testvloeistof, en een kleurenschaal. Door simpelweg een bodemmonster te mengen met de testvloeistof, kun je aan de hand van de kleurverandering op de kleurenschaal de pH-waarde aflezen. Dit is een handige manier om snel te bepalen of je bodem te zuur of juist te basisch is. 

Voor diepgaander inzicht kun je ook een uitgebreide bodemanalyse te laten uitvoeren. Zo'n analyse geeft niet alleen details over de pH-waarde, maar geeft ook inzicht in het organische stofgehalte en de aanwezigheid van N-P-K voedingsstoffen (stikstof, fosfor, en kalium). Bovendien kom je meer te weten over de textuur en structuur van je bodem, zoals de samenstelling van zand, klei en hoe deze deeltjes elkaar beïnvloeden. 

Bodemtype en pH-waarde gazon

In Nederland hebben we te maken met verschillende bodemtypen, elk met hun specifieke eigenschappen. De bodemtype variëren van zandgronden, kleigronden, veenbodems tot leembodems, waarbij elk type zijn eigen natuurlijke pH-waarde heeft die van invloed is op de groei en gezondheid van het gazon.

Zandgrond, een veelvoorkomend bodemtype, kenmerkt zich door een van nature zure samenstelling met pH-waarden tussen de 4 en 6. De beperkte aanwezigheid van organisch materiaal in zandgrond betekent dat deze minder goed in staat is om pH-schommelingen op te vangen, wat leidt tot een verhoogd risico op verzuring.

Daarentegen beschikt kleigrond over een rijke organische samenstelling die zorgt voor een meer stabiele pH-waarde, meestal tussen de 6 en 8. Dankzij het hoge gehalte aan organisch materiaal blijft de zuurgraad van kleigrond relatief constant.

Veenbodems, overwegend bestaand uit organisch materiaal hebben een pH-waarden tussen de 3 tot 7. Deze van nature zuurdere bodems vereisen specifieke aandacht. 

Leembodems, tot slot, zijn een mengsel van zand, silt en klei, met een typische pH-waarde die schommelt tussen de 6 en 7. Deze bodemsamenstelling biedt een goede buffercapaciteit tegen veranderingen in de zuurgraad, wat bijdraagt aan een relatief stabiele pH-waarde.

pH waarde gazon verhogen

Wanneer de pH-waarde van het gazon te laag is, een indicatie dat de bodem te zuur is, zijn er verschillende methoden om dit aan te pakken en de groeiomstandigheden van de grasplantjes te optimaliseren.Het bekalken van het gazon is de meest bekende manier om de zuurgraad van de bodem te neutraliseren (of verminderen) en de pH-waarde te verhogen. Naast bekalken kun je ook lavagruis (of lavameel) gebruiken om de pH-waarde van zure grond te verhogen. Hoewel lavagruis iets duurder is dan kalkstof bevat lavagruis een aantal extra goede eigenschappen ten opzichte van kalkstof. Zo bevat het mineralen die gunstig zijn voor de bodemstructuur, maar verbetert ook de waterhuishouding en beluchting van de bodem, wat leidt tot een gezonder wortelsysteem.

pH-waarde gazon | Lavagruis kopen 6 KG | MijnGazonCoach

 - Bestel lavagruis voor het gazon - 

pH-waarde gazon verlagen

Een te hoge pH-waarde in het gazon, wat wijst op een basische bodem, kan de opname van essentiële voedingsstoffen door het gras belemmeren. Om dit probleem aan te pakken en de bodemcondities te optimaliseren, kun je ijzersulfaat gebruiken. Dit product helpt effectief de pH-waarde te verlagen, waardoor de bodem zuurder wordt en beter geschikt is voor de gezonde groei van je gazon.


ph-waarde-gazon | ijzersulfaat gazon kopen | MijnGazonCoach

- Bestel hier ijzersulfaat voor het gazon - 

Let op: Het toevoegen van kalk, lavagruis of ijzersulfaat heeft geen direct effect. De pH-waarde kan enkele maanden nodig hebben om te stabiliseren.

Download de Gazon Onderhoudskalender

Naast de juiste pH-waarde gazon zijn er tal van andere factoren die een rol spelen in het onderhoud van een gezond gazon. De Gazonkalender is ontworpen om je daarbij te helpen. Deze kalender biedt een duidelijk overzicht van alle gazonwerkzaamheden die je elke maand moet doen, van het beluchten van het gazon tot de periodieke bemesting om je gazon in topconditie te houden.


>>> Download hier de GRATIS Gazon Onderhoudskalender


ph waarde gazon | MijnGazonCoach


Reacties