pH waarde gazon
Gazononderhoud tips & advies
Lennart Lambooij
Gazononderhoud tips & advies
01/24/2023
5 min

Het belang van de juiste bodem pH-waarde

01/24/2023
5 min

Het meten van de pH waarde gazon is een onmisbare stap in het onderhouden van je gazon. Door het meten van de pH waarde gazon weet je wat de kalkbehoefte is van het gazon en kun je de pH waarde met in balans houden door te bekalken of het toedienen van zwavel zodat je het hele jaar een mooi compact en diepgroen gazon behoud dat weerbaar is tegen ziekten, schimmels en droge periodes.

In dit blog artikel lees je waarom de pH-waarde gazon belangrijk is voor de kwaliteit en vitaliteit van het gazon en hoe je de pH waarde gazon kunt meten en in balans kunt houden.


Wat is de juiste pH waarde gazon?

De pH-waarde geeft aan in een schaal of iets zuur  (zuur) of niet zuur is (basisch) is. Deze schaal loopt van 1 tot 14, waarbij 1 enorm zuur is zoals bijvoorbeeld zoutzuur en 14 niet zuur zoals bijvoorbeeld soda. Een pH-waarde van 7 is "neutraal" zoals bijvoorbeeld gedestilleerd water.

Ph waarde gazon | Bekalken of zwavel voor een optimale ph-waarde

Waarom is de pH waarde gazon belangrijk?

De pH-waarde is belangrijk omdat het van invloed is op de opname van voedingsstoffen door de grasplantjes. Deze voedingsstoffen worden door vele micro-organismen zoals bijvoorbeeld de duizendpoot, regenwormen, pissebedden en bacteriën op natuurlijke wijze aangemaakt. Dit is een netwerk van organismen die elkaar eten of met hun uitwerpselen ervoor zorgen dat andere organismen kunnen eten.

Een pH-waarde die te hoog of te laag is, kan ervoor zorgen dat de graswortels niet in staat zijn om de benodigde voedingsstoffen uit de bodem op te nemen. Dit resulteert in een geel kleurig gazon, mosvorming en het ontstaan van een open structuur van het gazon. Daarnaast zijn de grasplantjes bij een slechte pH-waarde vatbaarder voor schimmels, ziektes zoals sneeuwschimmel en rooddraadschimmel.

pH waarde gazon - Bodemleven

Waardoor verzuurd de bodem?

De belangrijkste oorzaak van verzuring van de bodem is de afbraak van organisch materiaal in de bodem, zoals dood gras, bladeren en takken. Bij deze afbraak komt er zuur vrij, waardoor de pH-waarde van de bodem daalt. Ook het gebruik van kunstmest kan leiden tot verzuring van de bodem, omdat deze meststoffen vaak zure componenten bevatten.

Daarnaast kan de bodem verzuurd raken door zure regen, die ontstaat door de uitstoot van stoffen zoals stikstofoxiden en zwaveloxiden door verkeer en industrie. Deze stoffen komen in de lucht terecht en worden door regen uit de lucht worden opgenomen door de bodem van je gazon. Dit leidt tot verzuring van de bodem.

Wat is de ideale pH waarde gazon?

Voor de meeste soorten gras is een pH-waarde tussen 5.5 en 6,5 ideaal. Een pH-waarde in deze range zorgt ervoor dat de graswortels optimaal voedingsstoffen kunnen opnemen.

Hoe meet je de pH waarde gazon

De pH-waarde van de bodem kan eenvoudig zelf gemeten worden met een eenvoudige pH-Bodemtest.

Een uitgebreide bodemanalyse voor het gazon geeft inzicht in de verschillende kenmerken van de bodem zoals de organische stofgehalte (aanwezigheid van organisch materiaal in de bodem), voedingsstoffen (stikstof, fosfor en kalium), bodemtextuur (uit welke deeltjes de bodem bestaat zoals zand, klei) en bodemstructuur (hoe de zand en klei met elkaar zijn verbonden)

>>> Bestel hier de pH-Bedemtest

pH waarde gazon - pH-Bodemtest ECOstyle

De pH-waarde van verschillende bodems

In Nederland zijn er verschillende bodemtypen, waaronder zand, klei en veen. Elk bodemtype heeft zijn eigen zuurgraad en de zuurgraad kan zelfs binnen een bodemtype variëren. Hieronder lees je de zuurgraad van de verschillende bodemtypen in Nederland.

Ph waarde gazon bij een zandgrond

Zandgrond is een veel voorkomend bodemtype in Nederland. Het is vaak zuurder dan andere bodemtypen en heeft een pH-waarde tussen de 4 en 6. Het gebrek aan organisch materiaal in zandgrond zorgt voor een verminderde buffercapaciteit, waardoor de pH-waarde snel kan veranderen.

pH waarde gazon bij een kleigrond

Kleigrond heeft over het algemeen een pH-waarde tussen de 6 en 8. Door het hoge gehalte aan organisch materiaal heeft kleigrond een goede buffercapaciteit, waardoor de pH-waarde stabiel blijft.

Ph waarde gazon bij een veenbodem

Veenbodem is een bodemtype dat voornamelijk uit organisch materiaal bestaat. De pH-waarde van veenbodems varieert sterk, maar ligt meestal tussen de 3 en 7. Veenbodems zijn vaak zuur en hebben weinig buffercapaciteit.

pH waarde gazon bij een zavelbodem

Zavelbodem is een mengsel van klei en zand en heeft over het algemeen een pH-waarde tussen de 6 en 7. De buffercapaciteit van zavelbodems is redelijk, waardoor de pH-waarde stabiel blijft.

Hoe verander je de pH waarde gazon?

Als de pH-waarde van het gazon te laag is, kun je het gazon bekalken of voorzien van lavagruis. Beide producten helpen de bodem minder zuur te maken, wat zorgt voor een betere opname van voedingsstoffen

>>> Bestel hier lavagruis voor het gazon

Als de pH-waarde van het gazon te hoog is, kan zwavel toegevoegd worden om deze te verlagen. Zwavel zorgt ervoor dat de bodem meer zuur wordt en verbetert de opname van voedingsstoffen. Zwavel kan het beste worden toegevoegd in het najaar.

Let op: Het toevoegen van kalk, lavagruis of zwavel heeft geen direct effect. De pH-waarde kan enkele maanden nodig hebben om te stabiliseren.

Hoe kun je de pH waarde van je gazon behouden?

Om de pH-waarde van het gazon in balans te houden, zijn er verschillende stappen die je kunt nemen. zoals;

Voeg organisch materiaal toe aan de bodem

Het toevoegen van organisch materiaal, zoals compost, kan de pH-waarde van de bodem helpen stabiliseren. Organisch materiaal bevat vaak stoffen die de zuurgraad van de bodem kunnen verminderen en de opname van voedingsstoffen kunnen verbeteren.

Gebruik de juiste meststoffen

Het gebruik van de juiste meststoffen kan ook bijdragen aan het behoud van de juiste pH-waarde. Veel meststoffen zijn speciaal samengesteld om de zuurgraad van de bodem te verbeteren. Kies daarom voor organische meststoffen (met toegevoegde kalk)

Vermijd overbemesting

Overbemesting kan leiden tot een verhoogde zuurgraad van de bodem. Het is daarom belangrijk om niet te veel meststoffen te gebruiken en deze alleen toe te voegen op de momenten dat jouw gazon ze echt nodig heeft.

Pas op met chemische bestrijdingsmiddelen Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen de pH-waarde van de bodem beïnvloeden. Gebruik daarom zoveel mogelijk natuurlijke bestrijdingsmiddelen.

Bemest gazon alleen als pH waarde gazon goed is

Tot slot wil ik benadrukken dat het bemesten van het gazon alleen effectief is als de pH-waarde van de bodem op het juiste niveau is. Een juiste pH-waarde zorgt ervoor dat het gras voldoende voedingsstoffen kan opnemen en goed kan groeien.

Download de gratis Gazon Onderhoudskalender

Naast de juiste pH-waarde, zijn er tal van andere factoren die meespelen in het onderhoud van een gezond gazon.  Met de juiste planning en strategie kun je de pracht en praal van je gazon het hele jaar door behouden. De 'Gazon Onderhoudskalender' is ontworpen om je daarbij te helpen. Deze kalender biedt een overzicht van wat je elke maand moet doen, van bemesting tot groot gazononderhoud, om je gazon in topconditie te houden. pH-waarde gazon | Gazon onderhoudskalender

Download de gratis Gazon Onderhoudskalender.

Reacties