Bekalken gazon | MijnGazonCoach
Gazononderhoud Tips & Advies
Lennart Lambooij
Gazononderhoud Tips & Advies
01/10/2023
7 min

Waarom bijna ieder gazon kalk nodig heeft

01/10/2023
7 min

Bekalken gazon is naast het bemesten, verticuteren en doorzaaien en regelmatig maaien in veel gevallen een onmisbare stap binnen het onderhouden van het gazon. Met kalk zorg je ervoor dat de bodem niet verzuurt.

Een bodem met een te lage pH-waarde (een zure grond), is in veel gevallen de oorzaak van veel gazon problemen. Denk hierbij aan kale plekken, mosvorming en geel kleurend gras. 

De bodem van het gazon is in de meeste gevallen dan verzuurd door natuurlijke processen zoals zure regen, organische afval en dierlijke uitwerpselen die de bodem dagelijks bereiken. Om verzuring van de bodem tegen te gaan, strooi je kalk om de bodem minder zuur te maken.


Wat is pH-waarde en wat verteld het mij?

De pH-waarde is een natuurkundige term die aangeeft door middel van een schaalverdeling of iets zuur of niet zuur is. De pH-schaalverdeling loopt van 1 tot 14. Hierbij staat “1” voor enorm zuur (bijvoorbeeld zoutzuur) en "14" voor basisch (zoals natronloog of soda).

We spreken van pH-neutraal (=pH 7) als de waarde in het midden ligt van zuur en basisch (gedestilleerd water). 

In onderstaand overzicht enkele voorbeelden van een lage pH-waarde (zeer zuur) tot een hoge pH-waarde (helemaal niet zuur)

Bekalken gazon om de bodem minder zuur te maken

Het belang van bekalken gazon

Kalk is een natuurlijk product en bestaat voornamelijk uit calcium dat zorgt voor de opbouw van de celwanden en de wortelontwikkeling van de grasplantjes. Daarnaast zorgt calcium voor een verhoging van de pH-waarde (Het maakt de bodem minder zuur) waardoor het bodemleven intact blijft, wat zorgt voor een uitstekende basis voor de grasplantjes om te kunnen groeien.

Bekalken gazon is niet altijd nodig

Bij de verzorging van het gazon is het belangrijk om te weten dat niet elke gazon dezelfde behandeling nodig heeft. Een van de gebruikelijke tuinadviezen is het regelmatig bekalken van het gazon om de bodem minder zuur te maken. Maar is dit altijd noodzakelijk? Laten we eens dieper ingaan op deze kwestie.

Wanneer is bekalken gazon wel nodig?

Bodemtestresultaten: Voordat je besluit het gazon te bekalken, is het verstandig om eerst een bodemtest te doen. Dit geeft inzicht in de huidige pH-waarde van het gazon. Als de pH-waarde te laag (te zuur) is,, dien je het gazon te bekalken.

Mossige gazons: Een overvloed aan mos kan een indicatie zijn van een zure bodem. Kalk kan hier helpen, maar het is nog steeds aan te raden om eerst een bodemtest te doen.

Waarom bekalken niet altijd nodig is?

Natuurlijke evenwicht: Veel gazons hebben een natuurlijk evenwicht waarbij de pH-waarde al optimaal is. Onnodig kalk toevoegen kan dit evenwicht verstoren en meer schade aanrichten dan goed doen. 

Verkeerde diagnose: Niet alle gazonproblemen zijn te wijten aan een zure bodem. Het blindelings toevoegen van kalk zonder de werkelijke oorzaak van een probleem te kennen, kan contraproductief werken. 

Risico van overbekalking: Te veel kalk kan leiden tot een te hoge pH-waarde, waardoor het gras bepaalde voedingsstoffen niet meer kan opnemen.

Bekalken gazon voor een actief bodemleven

Het bodemleven is een netwerk van organismen die elkaar eten of met hun uitwerpselen ervoor zorgen dat andere organismen kunnen eten. Deze beestjes gebruiken hier maar een klein deel van, de rest scheiden (poepen) ze weer uit in kleiner organisch materiaal, dat ander bodemleven verder kan verteren. Op die manier zorgen zij er met elkaar voor dat organische stof wordt omgezet in voedingsstoffen voor de grasplantjes.

Bekalken gazon draagt bij aan een juiste bodemzuurgraad

Hoe vaak bekalken gazon?

Hoe vaak je het gazon moet bekalken is afhankelijk van het type bodem. Zo zal een gazon op een zandgronden sneller verzuren dan een gazon op een leem of kleibodem. Bekalken gazon doe je in beide gevallen twee keer per jaar. 

Een gazon met een kleibodem als ondergrond dien je ten minste één keer per jaar te bekalken. Dit komt omdat de deze grond van nature minder snel verzuurd en als basis al minder zuur is.

Vallen er dennennaalden op je gazon dan is de kans groot dat de bodem op die plekken zeer zuur is.  Bekalken gazon doe je dan vaak drie keer per jaar. 

Wanneer bekalken gazon?

Door vroeg in het jaar kalk te strooien, bereid je je gazon voor op het groeiseizoen. De beste tijd om kalk over je gazon te strooien is in het vroege voorjaar (februari-maart) en in het najaar (oktober-november). 

Om ervoor te zorgen dat de kalkstof direct wordt opgenomen door de bodem kan je deze het best uitvoeren voor een regenachtige periode. Op die manier trekt de stof direct in de bodem van je gazon!

Bekalken gazon tijdens sneeuw

In de periode februari en maart bestaat de kans dat het gaat sneeuwen. Hierdoor kan het voorkomen dat de bodem bedekt is met laag(je) sneeuw. Dit is bij uitstek het perfecte moment om je gazon te bekalken! Calcium zorgt er namelijk voor dat sneeuw en ijs gaan smelten waardoor smeltwater makkelijk wordt opgenomen in de bodem van je gazon. Hierdoor zorg je er eigenlijk voor dat de natuur jou helpt bij een snelle en effectieve opname van de kalkstoffen.

Wat te doen bij een te hoge pH-waarde?

Op onderstaande kaart is te zien dat in de regio Hoek van Holland/ Zeeland (kleur paars) een basische bodem heeft voor het gazon. Hier zullen de grasplantjes van nature niet goed groeien omdat de grasplantjes goed gedijen op een licht zure bodem met een pH-waarde tussen de 5.5 en 6.5. In deze regio’s strooi je daarom geen kalk maar voorzie je het gazon van van turf of zwavel om de bodem zuurder te maken.

Ph-waarde gazon bodem Nederland

Voer jaarlijks pH-bodemtests uit

Om erachter te komen wat de kalkbehoefte is van je gazon kan je tegenwoordig zelf een bodemtest uitvoeren. Ons advies is om altijd een bodemtest uit te voeren voor de kalkperiode in het voor- en najaar.

Via MijnGazonCoach kun je een bodemtest bestellen. Je weet dan binnen enkele minuten wat de kwaliteit van de bodem is waar je de kalk-frequentie op moet aanpassen.

  • Is het resultaat tussen de pH 5,5 en 6 wordt dit geclassificeerd als een licht verzuurde bodem, in dit geval is één keer per jaar kalk strooien in het voorjaar (februari/maart) voldoende.

  • Is het resultaat onder de pH 5,0 dan wordt dit geclassificeerd  als een te zure bodem. je moet je gazon dan zowel in het voorjaar (februari/maart) als het najaar (oktober/november) een kalkbeurt geven.

  • Als de pH-waarde hoger dan 8,0 is dan wordt dit geclassificeerd als een basische bodem. Het gazon moet in dit geval juist zuurder worden gemaakt, dit doe je door turf aan te brengen op je gazon.

Wat is de beste kalk voor mijn gazon?

Kalkstoffen zijn verkrijgbaar in droge poedervorm en in korrelvorm. Welke vorm je ook kiest, kies een kalk met toegevoegde magnesium. Magnesium zorgt namelijk voor de diep groene kleur van de grasplantjes! Daarnaast is ons advies om een korrelvorm te gebruiken omdat deze niet stuift en dus makkelijk is uit te strooien is. Hierdoor komt de kalk ook daadwerkelijk op de plek terecht waar jij dat wenst! 

Daarnaast kan je de korrelvorm ook gebruiken in de strooiwagen waarmee je de kalkstof snel en gelijkmatig kan verdelen over het gazon.

Bemesten van het gazon

Het is het goed om je te realiseren dat kalk en mest (over het algemeen genomen) niet goed samen gaan! 

Je hebt kunnen lezen dat kalkstoffen de opname van voedingsstoffen stimuleert. Je kunt daarom de mest niet direct na het strooien van het kalk verspreiden. De kalk heeft tijd nodig om in je gazon bodem te trekken. Afhankelijk van de regenval kan je een tussenperiode aanhouden van ongeveer vier weken. Blijft het een periode droog houdt je gazon dan vochtig tot je gaat bemesten.

Let op: Sla het bekalken niet over bij een zure gond! Zonder een juiste pH-waarde zal meststof niet effectief zijn, omdat een actief bodemleven nodig is om de mest om te zetten in voeding. Breng eerst de pH op peil voordat je bemest.

Gebruik een strooiwagen of maatbeker als hulpmiddel

Er is géén speciale techniek voor het strooien van kalk over je gazon. Het is wel van belang dat je de kalk in de juiste hoeveelheid, gelijkmatig over het gazon verspreid. Het is de bedoeling dat ieder gedeelte van het gazon van kalk wordt voorzien. Voor grotere tuinen is het raadzaam om een strooiwagen te gebruiken. Als je met deze wagen in gestructureerde banen over je gazon loopt, zul je op een gemakkelijke manier de kalk over je grasmat kunnen verdelen. Een strooiwagen is te koop voor ongeveer €55,00 euro bij het tuincentrum en de grotere doe het zelf zaken.

Het nut en de noodzaak van bekalken gazon

  • Kalk houdt het bodemleven actief;
  • het zorgt voor een optimale opname van voedingsstoffen;
  • het heeft een indirecte werking tegen onkruid en mos;
  • Magnesium zorgt voor een diep groene kleur;
  • het draagt bij aan een diepgroen, compact en gezond gazon.

Conclusie bekalken gazon

Bekalken van het gazon is een cruciale stap in gazononderhoud. Het voorkomt bodemverzuring en daarmee samenhangende problemen zoals kale plekken en mosvorming. De pH-waarde, die de zuurgraad van de bodem aangeeft, speelt hierbij een centrale rol. 

Voor een gezond gazon is een pH tussen 5.5 en 6.5 ideaal. Een bodemtest helpt om te bepalen of bekalking nodig is. Hoewel bekalking gunstig kan zijn, is het van belang voorzichtig te zijn met overbekalking. Een actief bodemleven, bevorderd door de juiste pH, zorgt ervoor dat voedingsstoffen beschikbaar zijn voor het gras. 

Bij het kiezen van kalk is het raadzaam om te kiezen voor varianten met toegevoegde magnesium voor een gezonde, groene kleur van het gazon.

Download de Gazon Onderhoudskalender

Wil je alle stappen voor het beste gazononderhoud? Download onze gratis Gazon Onderhoudskalender voor maandelijkse tips en werkzaamheden.

>>> Download hier de GRATIS Gazon Onderhoudskalender

Bekalken gazon | kalender | Gazononderhoud kalender | MijnGazonCoach

Reacties