Mooi egaal groen gazon bij zon
Gazononderhoud tips & advies
Lennart Lambooij
Gazononderhoud tips & advies
03/16/2021
5 min

Het geheim van grasgroei: Meer dan alleen voedingsstoffen en water

03/16/2021
5 min

Heb je je ooit afgevraagd: "Waardoor groeit gras in mijn tuin soms zo goed, en waarom lijkt het op andere momenten nauwelijks te groeien?" Wat bepaalt deze variatie, zelfs als je denkt dat je alles goed doet?

Lees verder en ontdek hoe de relatie tussen grasgroei en verschillende groeifactoren het verschil kan maken in de verzorging van je gazon. De zeven factoren voor een gezond en groeiend gazon zijn:

  1. Bodemtemperatuur.
  2. Zuurstof (en licht).
  3. Voedingsstoffen.
  4. pH-waarde.
  5. Water.
  6. Maaitechnieken.
  7. Ziektes en plagen.

Hoe lang blijft gras groeien

Behalve in de wintermaanden en tijdens perioden van extreme warmte, groeit gras vrijwel het hele jaar door. Het gras begint te groeien bij een bodemtemperatuur van minimaal 5 tot 8°C. Onder gunstige omstandigheden, waarbij zowel de voeding, het vocht, pH-waarde als de bodemtemperatuur een belangrijke rol spelen, blijft het gras doorgroeien. Wanneer de bodem een temperatuur bereikt van 15°C, bevindt het gras zich in zijn optimale groeifase, wat vaak tegen het einde van het voorjaar het geval is.

Als de bodemtemperatuur oploopt tot boven de 15°C, zal de groeisnelheid afnemen. En bij temperaturen boven de 25°C stopt het gras volledig met groeien.

Groeifactor Bodemtemperatuur gazon

Groei van het gras in de winter:

Bij temperaturen onder de 5°C gaat het gazon in de ruststand. Dit komt door verminderd zonlicht en een minder actief bodemleven. Hierdoor komen er minder voedingsstoffen vrij voor het gras. Maar omdat de grasplantjes in ruststand zijn, hebben ze ook minder voedingsstoffen nodig.

Groei van het gras in het vroege voorjaar:

De groei zet aan zodra de bodemtemperatuur tussen de 5°C en 8°C ligt. In deze periode is het essentieel om het gazon (zonodig) te verticuteren, te bekalken, te bemesten, en van nieuw graszaad te voorzien. Dankzij deze verzorging en de stijgende temperaturen herstelt je gazon zich snel van eventuele winterschade.

Groei van het gras in het voorjaar / begin zomer

Het gazon kent zijn piekgroei wanneer de gemiddelde bodemtemperatuur rond de 15°C ligt. De voedingsstoffen die je in het vroege voorjaar hebt toegevoegd, stimuleren nu de groei.

Groei van het gras in de zomer

Bij temperaturen boven de 25°C of bij langdurige droogte gaat het gazon in de 'slaapstand'. Dit betekent dat het gras energie spaart en tijdelijk kan verkleuren. Deze verkleuring ontstaat doordat de stof chlorofyl, verantwoordelijk voor de groene kleur van de grasplant, zich terugtrekt uit de grasplant om energie te besparen.

Groeifactor Zuurstof (en Licht) gazon

Gras, net als alle andere planten, heeft zuurstof en licht nodig om te groeien. Maar waardoor groeit gras soms minder? Een van de oorzaken kan een viltlaag zijn die zich gedurende het jaar opbouwt en die de graswortels kan verstikken. Regelmatig maaien helpt om het gras van voldoende lucht te voorzien, maar het is ook belangrijk om eventuele viltlagen in het voor- of najaar te verwijderen door het gazon te verticuteren.

Let op: Verticuteren is een handeling die stress veroorzaakt bij het gras. Met goed gazononderhoud kan de noodzaak om te verticuteren in veel gevallen worden voorkomen. Heb je hulp nodig bij het op de juiste manier uitvoeren van gazononderhoud bekijk dan eens onze oplossing via deze pagina.

Groeifactor Voedingsstoffen gazon

Een gezond en diepgroen gazon vereist regelmatige bemesting. Wanneer het gras onvoldoende voedingsstoffen krijgt, kunnen kale en gele plekken verschijnen, waardoor onkruid de kans krijgt zich te vestigen. Door vier keer per jaar te bemesten met organische mest, zorg je voor een gezond gazon dat bestand is tegen ziektes en plagen.

Let op: Ieder seizoen vereist een andere meststof. De N-P-K samenstelling van stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) is ieder seizoen anders.

Waardoor groeit gras - Organische meststoffen | MijnGazonCoach

Groeifactor pH-Waarde gazon

De pH-waarde van de bodem is cruciaal voor de opname van voedingsstoffen. Een lichtzure bodem (een pH-waarde tussen de 5.5 en 6.5) is ideaal voor gras. Zonder ingrijpen kan de bodem echter te zuur worden, wat de groei van gras hindert en de groei van mos en onkruid bevordert. Door kalk toe te voegen, kan je de pH-waarde verhogen.

Het bodemleven, bestaande uit diverse organismen, speelt een essentiële rol bij de omzetting van organische stof naar voedingsstoffen die door het gras kunnen worden opgenomen. Een actief bodemleven en een gebalanceerde pH-waarde zijn dus onmisbaar voor een gezond gazon.

Groeifactor Water

Water speelt een cruciale rol in de gezondheid en groei van je gazon. In de warmere zomermaanden, wanneer de zon intens schijnt en de dagen langer zijn, kan je gazon dagelijks water nodig hebben. Echter, tijdens de koelere maanden is het voldoende om een paar keer per week te bewateren. Het is raadzaam om vroeg in de ochtend of in het begin van de avond water te geven om verdamping door de hete middagzon te minimaliseren en het gras voldoende tijd te geven om het water op te nemen voordat de volgende dag begint.

Groeifactor Maaitechnieken

De manier waarop je je gazon maait, heeft een aanzienlijke impact op de algehele gezondheid van het gras. Regelmatig maaien moedigt het gras aan om dichter en met meer kracht te groeien. Het helpt ook bij het verwijderen van de toppen van het gras waar ziekteverwekkers zich vaak vestigen. Daarnaast is het belangrijk om het gras niet te kort te maaien; een algemene vuistregel is om nooit meer dan een derde van de graslengte in één maaibeurt af te snijden. Het gebruik van scherpe maaibladen is essentieel, aangezien botte bladen het gras kunnen scheuren en het vatbaarder maken voor ziekten en plagen.

Waardoor groeit gras | MijnGazonCoach

Groeifactor Ziektes en Plagen

Ondanks de beste zorg en aandacht, kan je gazon nog steeds het doelwit zijn van diverse ziekten en plagen. Waardoor groeit gras soms niet zoals je verwacht? Door je gazon regelmatig te maaien, te bemesten en op de juiste momenten water te geven, kan je de meeste van deze problemen voorkomen, omdat een gezond gazon resistenter is tegen zulke bedreigingen.

Er zijn echter enkele veelvoorkomende ziekten zoals rooddraad, sneeuwschimmel en dollarvlek waarvoor het essentieel is om de symptomen te herkennen en ze snel te behandelen. Bovendien kunnen plagen zoals emelten, engerlingen en mollen je gazon schaden, dus het is belangrijk om te weten hoe je deze effectief kunt bestrijden.

Conclusie

Het verzorgen van een gazon is meer dan alleen water en voeding geven. De groei en kwaliteit van je gras zijn sterk afhankelijk van diverse factoren, waarvan de bodemtemperatuur een verrassend grote invloed heeft. Om het beste uit je gazon te halen, is het belangrijk om te begrijpen hoe zaken als bodemtemperatuur, zuurstof, voedingsstoffen en pH-waarde samenwerken. Door deze factoren te optimaliseren en in balans te houden, kan je het hele jaar door genieten van een gezond en weelderig gazon.

Download de gratis Gazon Onderhoudskalender

Nu je weet waardoor gras groeit is het tijd voor de volgende stap. De 'Gazon Onderhoudskalender' is jouw gids naar een gezonder en groener gazon.

Waardoor groeit gras | Gazon onderhoudskalender

Download de Gazon Onderhoudskalender

Reacties